కంచె(2015)

చిత్రం: కంచె(2015)

రచన: సిరివెన్నెల సీతా రామ శస్త్రి

సంగీతం: చిరంతన్ భట్

గానం: శ్రేయా ఘోషల్

 

నిజమేననీ నమ్మనీ ఔనా అనే మనసునీ

మన కోసమే లోకం అనీ నిజమేననీ నమ్మనీ

 

కను పాపలోని ఈ కలల కాంతీ కరిగేది కానే కాదనీ

గత జన్మలన్నీ మరు జన్మలన్నీ

ఈ జన్మగానే మారనీ ఈ జంటలోనె చూడనీ

నిజమేననీ నమ్మనీ ఓ…నిజమేననీ నమ్మనీ

 

కాలం అనేదే లేని చోటా ఆఆ విలయాల పేరే వినని చోటా

మనం పెంచుదాం ఏకమై ప్రేమగా ప్రేమనీ

 

నిజమేననీ నమ్మనీ  నిజమేననీ నమ్మనీ

విచిత్ర సోదరులు(1989)

చిత్రం: విచిత్ర సోదరులు(1989)

రచన: రాజశ్రీ

సంగీతం: ఇళయ రాజా

గానం: ఎస్. పి. బాలు

 

నిన్ను తలచి మైమరిచా చిత్రమే అది చిత్రమే

నన్ను తలచి నవ్వుకున్నా చిత్రమే అది చిత్రమే

 

నిన్ను తలచి మైమరిచా చిత్రమే అది చిత్రమే

నన్ను తలచి నవ్వుకున్నా చిత్రమే అది చిత్రమే

నింగినెన్నటికి భువి చేరదనీ

నాడు తెలియదులే ఈనాడు తెలిసెనులే చెలీ

నిన్ను తలచి మైమరిచా చిత్రమే అది చిత్రమే

నన్ను తలచి నవ్వుకున్నా చిత్రమే అది చిత్రమే

 

ఆడుకుంది నాతో జాలి లేని దైవం

పొందలేక నిన్ను ఓడిపోయె జీవితం

జోరు వానలోన ఉప్పునైతి నేనే

హోరు గాలిలోన ఊకనైతి నేనే

గాలి మేడలే కట్టుకున్నా చిత్రమే అది చిత్రమే

సత్యమేదో తెలుసుకున్నా చిత్రమే అది చిత్రమే

కథ ముగిసెను కాదా కల చెదిరెను కాదా అంతే

నిన్ను తలచి మైమరిచా చిత్రమే అది చిత్రమే

నన్ను తలచి నవ్వుకున్నా చిత్రమే అది చిత్రమే

 

కళ్ళలోన నేను కట్టుకున్న కోటా

నేడు కూలి పోయే ఆశ తీరు పూటా

కోరుకున్న యోగం జారుకుంది నేడూ

చీకటేమొ నాలో చేరుకుంది చూడూ

రాసి ఉన్న తల రాత తప్పదు చిత్రమే అది చిత్రమే

గుండె కోతలే నాకు ఇప్పుడూ చిత్రమే అది చిత్రమే

కథ ముగిసెను కాదా కల చెదిరెను కాదా అంతే

 

నిన్ను తలచి మైమరిచా చిత్రమే అది చిత్రమే

నన్ను తలచి నవ్వుకున్నా చిత్రమే అది చిత్రమే

నింగినెన్నటికి భువి చేరదనీ

నాడు తెలియదులే ఈనాడు తెలిసెనులే చెలీ

నిన్ను తలచి మైమరిచా చిత్రమే అది చిత్రమే

నన్ను తలచి నవ్వుకున్నాచిత్రమే అది చిత్..

నాలో నేను(2011)

చిత్రం: నాలో నేను(2011)

రచన: చింతా శ్రీనివాస్

సంగీతం: సుకుమార్  పి. హరీష్

గానం: జేసుదాస్ సురేష్, శశి 

 

ఆ… మనుషుల్లోన దేవుడు నేలన నడిచే సూర్యుడు

చుక్కల్లో చేరుకున్నాడు

మనుషుల్లోన దేవుడు నేలన నడిచే సూర్యుడు

చుక్కల్లో చేరుకున్నాడు చుక్కల్లో చేరుకున్నాడు

పసి మది గల పరమాత్ముడు

దయ ఉన్న ధర్మాత్ముడు

దిక్కుల్లో దాగి పోయాడు దిక్కుల్లో దాగి పోయాడు

ఎవరికుంది ఆ మంచితనం పంచినాడు తన నీతి గుణం

ఇంతలో ఎంత దారుణం తీరి పోనిది నీ ఋణం

 

ఆ.. నువు పుట్టాకే పుట్టిందా మానవత్వము

నీతో పాటే పెరిగిందా దైవ తత్వము

ఉన్నాడో లేడో దేవుడు ఆ దేవాలయంలో

ఉన్నడుగా అసలు దేవుదు మీ హృదయాలయంలో

మాయమై పోయే మాన్వత్వము ఈ మరనంపు లోకాన

కాలి బూడిదై పోయే కరుణ కొలిచే వ్కన్నుల శోకాన

నింగి అడిగె నీ ఉనికి ఏదని నేల అడిగె నీ నీడ ఏదని

గాలి అడిగె నీ జాడ ఏదని నీరు అడిగె నీ స్పర్శ ఏదని

నమ్మనన్నది ఈ లోకం నువ్వు లేవన్న చేదు నిజం

నువ్వు లేవన్న చేదు నిజం

 

మనుషుల్లోన దేవుడు నేలన నడిచే సూర్యుడు

చుక్కల్లో చేరుకున్నాడు

 

గురుడా గురుడా విన్నావా నిను కొలిచే భక్తుల ఈ గోల

తల్లడిల్లే ఈ పిచ్చి జనం తెలియదుగా తమ లీలా

పాపానికి ప్రతి రూపం నువ్వనీ కలి యుగాన పాషాణం నువ్వనీ

నీ తప్పులకే శిక్షెయ్యాలని తికమక పడడా ఆ బ్రహ్మయ్య

నీ బొమ్మను చేసి సిగ్గు పడ్డాడు మూడు తలల ఆ బ్రహ్మయ్య

పంచభూతాలు సంచరించనని మొండికేశాయి నాడు

నీ పాపాలు పండి నువు రాలి పోయాక పందగన్నాయి నేడు

నిను మోయనంటోంది కట్టె గుణంతగలెట్టనంటొఇఎంది నిప్పు కణం

నీ లాంటోడు ఈ భూమి మీద ఉండకూడదని కోరుకో

నువు చేసిన పాపం ఈ కోరికతో కాస్త అయినా కరిగించుకో

కాస్తయినా… కరిగించుకో…

గోపాల గోపాల(2014)

చిత్రం: గోపాల గోపాల(2014)

రచన:

సంగీతం: అనూప్ రూబెన్స్

గానం: కైలాష్ ఖేర్

 

ఊరే

తోంతనకర నకర నకర తోంతనకర నకర నకర

పిల్లి మనకు ఎదురు పడితె పనులు ఏవి జరగవంట

మనం పిల్లికెదురు పడితె ఖర్మ కాలి చచ్చునంట

బల్లి పలుకు సత్యమంట బల్లి పడితె దోషమంట

నక్క తోక లక్కు అంట నక్క అరుపు మృత్యువంట

ఎందుకెందు ఎందుకు ఎందుకు ఎందుకు ఎందుకో

 

ఎందుకో ఎందుకో రెండు కాళ్ళు మంకు ముఖ్యమంటు

కుడి కాలు ముందు అంటూ మూఢ నమ్మకాలు ఎందుకో

ఎందుకో ఎందుకో జీవ రాశులన్ని దైవమంటు జంతు బలులు ఇంక ఎందుకో

నీలోన ధైర్యముండగా దారాలు ఎందుకో

నీ ఆత్మ శక్తి ఉండగా తాయెత్తులెందుకో

చేతలే చేయక చేతికే రంగు రాళ్ళు ఉంగరాలు ఎందుకో

 

ఊరే

 

పేరుకేమో మంగళ వారం పనులకేమో అమంగలం

శని ఉన్న శని వారం జరుపుతారు శుభకార్యం

బండిలోన వందలాది పరికరాలు ఉన్నగాని

ఇంత నిమ్మకాయ పైన అంతు లేని వశ్వాసం

ఎందుకెందు ఎందుకు ఎందుకు ఎందుకు ఎందుకో

ఎందుకో ఎందుకో భూమి బంతి లాగ తిరుగుతుంటె

దిక్కులన్ని మారుతుంటె వాస్తు నమ్మకాలు ఎందుకో

ఎందుకో ఎందుకో నువు దృష్టి కాస్త మార్చుకుంటె

దిష్టి బొమ్మలింక ఎందుకో

శూలాలు నోటి లోపల గుచ్చేది ఎందుకో

పాలన్ని పుట్ట లోపల పోసేది ఎందుకో

సూటిగా ఎప్పుడూ నడవకా ఇంక నిప్పులోన నడక ఎందుకో

దృశ్యం(2014)

చిత్రం: దృశ్యం(2014)

రచన: చంద్ర బోస్

సంగీతం: ఎస్. శరత్

గానం: విజయ్ ఏసుదాస్

నిమిషం నిమిషం గడిచింది చూడు కాలం

గడిచే సమయం నడిపింది వింత జాలం

నీకైనా నాకైనా గత క్షణములోన

జరిగింది కాస్త మార్చేయటం సులభమా

మరు క్షణములోన జరిగేది ఏంటో ఊహించటం సాధ్యమా

నిమిషం నిమిషం గడిచింది చూడు కాలం

నీకైనా నాకైనా మరు క్షణములోన జరిగేది ఏంటో ఊహించటం సాధ్యమా

గాయాలు చేసేసింది ఈ కాలమే

గాయాన్ని మాన్పించేది ఈ కాలమే

కనుకే లేదు ప్రేమ జాలి కరుణ

మనకే పోదు మనపై మమత తపన

కాల సంద్రానికే ఎదురీతే కాదా బ్రతుకంటే

నిమిషం నిమిషం గడిచింది చూడు కాలం

గడిచే సమయం నడిపింది వింత జాలం

కథ మలుపు తిప్పించేది ఈ కాలమే

కన్నీళ్ళు తెప్పించేది ఈ కాలమే

కథ మలుపు తిప్పించేది ఈ కాలమే

కన్నీళ్ళు తెప్పించేది ఈ కాలమే

తాణె కరిగీ నిన్నే కదిపీ కుదిపీ

తానే తదిమి నిన్నే తరిమి తరిమీ

ఒక క్షణ కాలమే వెంటాడేనంట కలకాలం

నిమిషం నిమిషం గడిచింది చూడు కాలం

గడిచే సమయం నడిపింది వింత జాలం

నీకైనా నాకైనా గత క్షణములోన

జరిగింది కాస్త మార్చేయటం సులభమా

మరు క్షణములోన జరిగేది ఏంటో ఊహించటం సాధ్యమా

నిమిషం నిమిషం గడిచింది చూడు కాలం

నీకైనా నాకైనా మరు క్షణములోన జరిగేది ఏంటో ఊహించటం సాధ్యమా

సాహెబా సుబ్రమణ్యం(2014)

చిత్రం: సాహెబా సుబ్రమణ్యం(2014)

రచన: ఎం. శశి కిరన్ నారాయన్

సంగీతం: డా. కొల్లా నాగేశ్వర రావు

గానం: సచిన్ వారియర్, రమ్య NA

నా సత్యము నా స్వప్నము నీవే గద ఆయెషా

నా స్వర్గము నా సర్వము నీవే గద ఆయెషా

అతడు: ముద్దు ముద్దు మాటల ముత్యమంటి రాతలదే భావం

మెల్ల మెల్లగా మది పల్లవించగా అది శ్రీరాగం

ఆమె: ముద్దు ముద్దు మాటల ముత్యమంటి రాతలదే భావం

వీణ తీగనే విరి వాన మీటగా అది శ్రీరాగం

అతడు: లేక లేక అందిన లేఖే ఇది

తీపి తీపి లిపిలో తెలిపినది

నీ చూపులా ఆయెషా కనులార్పకే ఆయెషా

ఆమె: ముద్దు ముద్దు మాటల ముత్యమంటి రాతలదే భావం

వీణ తీగనే విరి వాన మీటగా అది శ్రీరాగం

ఆమె: దూరాలను దాటిన పిలుపే

అతడు: తొలిగా సందేశము తెలిపే

ఆమె: ప్రతి అక్షరాన్ని అల్లి బిల్లిలోని మనసుని చదివే మురిసే నా మనసిలా

అతడు: దూరాలను దాటిన పిలుపే

ఆమె: తొలిగా సందేశము తెలిపే

అతడు: ప్రతి అక్షరాన్ని అల్లి బిల్లిలోని మనసుని చదివే మురిసే నా మనసిలా

ఆమె: రాయభారాలలో భారాలనే నేను ఓపేదెలా

అతడు: చొరబడే శ్వాసలా నిను చేరనా ఎదలో నిండనా జతపడే ప్రాణమై

ముద్దు ముద్దు మాటల ముత్యమంటి రాతలదే భావం

మెల్ల మెల్లగా మది పల్లవించగా అది శ్రీరాగం

ఆమె: లేక లేక అందిన లేఖే ఇది

తీపి తీపి లిపిలో తెలిపినది

అతడు: నీ చూపులా ఆయెషా కనులార్పకే ఆయెషా

ముద్దు ముద్దు మాటల ముత్యమంటి రాతలదే భావం

తన్ననన్న నాననా తన్ననన్న నాననా శ్రీరాగం

ముకుందా(2015)

Mukunda291114_2c

చిత్రం: ముకుందా(2015)
రచన: సిరివెన్నెల సీతా రామ శాస్త్రి
సంగీతం: మిక్కీ జె మేయర్
గానం:K S చిత్ర

గోపికమ్మా చాలును లేమ్మా నీ నిదరా
గోపికమ్మా నిను విడనీమ్మా మంచు తెరా

విరిసిన పూ మాలగా వెన్నుని ఎద వాలగ
తలపును లేపాలిగా పాలా
పరదాలే తీయక పరుపే దిగనీయకా
పవలింపా ఇంకా జామేర
కడవల్లో కవ్వాలు సుడి తీస్తున్నా వినకా
గడపల్లో కిరనాలు లేలెమన్నా కదలకా
కలికి ఈ కునుకెలా తెల్లవార వచ్చెనమ్మా

గోపికమ్మా చాలును లేమ్మా నీ నిదరా
గోపికమ్మా నిను విడనీమ్మా మంచు తెరా
నీ కలలన్ని కల్లలై రాతిరిలొ కరగవని
నువు నమ్మేలా ఎదురుగా నిలిచేనే కన్యామని
నీ కోసమని గగనమే భువి పైకి దిగి వచ్ఛెనని
ఆ రూపాన్ని చూపుతో అల్లుకుపో సౌదామిని
జంకేల జాగేల సంకోచాలా జవ్వనీ
బింకాలు బిడియాలు ఆ నల్లనయ్య చేత చిక్కి
పిల్లన గ్రోవై ప్రియమారా నవరాగలే పాడనీ
అంటూ ఈ చిరుగాలి నిను మేలుకొలుపు సంబరానా

గోపికమ్మా చాలును లేమ్మా నీ నిదరా
గోపికమ్మా నిను విడనీమ్మా మంచు తెరా
ఏడే అల్లరి వనమాలి నను వీడే మనసున దయమాలి
ఈ నంద కుమారుడు మురలీ లోలుడు నా గోపాలుడు ఏడే ఏడే
లీలా క్రిష్ణ కొలనులో కమలములా కన్నెమది
తనలో తృష్ణ తేనెలా విందిస్తానంటున్నది
అల్లరి కన్నా దోచుకో కమ్మని అశల వెన్న ఇది
అందరికన్న ముందుగా తన వైపే రమ్మన్నది
విన్నవా చిన్నారి ఏమందో ప్రతి గోపికా
చూస్తూనే చే జారే ఈ మంచి వేల మించనీక
త్వరపడవమ్మా సుకుమారి ఏమాత్రం ఏమారక
వదిలవో వయ్యారి బృందా విహారికి దొరకదమ్మా

గోపికమ్మా చాలును లేమ్మా నీ నిదరా
గోపికమ్మా నిను విడనీమ్మా మంచు తెరా
గోపికమ్మా చాలును లేమ్మా నీ నిదరా
గోపికమ్మా నిను విడనీమ్మా మంచు తెరా
గోపికమ్మా చాలును లేమ్మా నీ నిదరా
గోపికమ్మా నిను విడనీమ్మా మంచు తెరా